เที่ยวอยุธยา ไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ เรื่องงาน เรื่องความรัก เรื่องสุขภาพ ที่ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

ตำนานรักเรื่อง “เจ้าชายสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมาก” ยังเป็นตำนานแห่งการสร้างวัดพนัญเชิงวรวิหาร ซึ่งทำให้ต่างมีความเชื่อกันว่า เจ้าแม่สร้อยดอกหมากสามารถดลบันดาลให้ผู้ที่กราบไหว้ได้สมปรารถนาดังที่ขอไว้ได้ทุกเรื่องทุกประการ

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดริมแม่น้ำสองสายที่มาบรรจบกันอยู่ที่หน้าวัดพนัญเชิง (น้ำป่าสักกับเจ้าพระยา)ภายในยังเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมด้วย เพราะความศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผู้ที่มาขอพรมักจะนำผลไม้ ดอกไม้ น้ำดื่ม ผ้าแพร สร้อยไข่มุกมาถวาย

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

ประวัติเล่าว่า
พระเจ้ากรุงจีนทรงมีบุตรบุญธรรมจากจั่นหมากชื่อว่า สร้อยดอกหมาก ครั้นนางจำเริญวัยเป็นสาวแรกรุ่นที่มาพร้อมรูปลักษณ์อันงดงาม โหรหลวงได้ทำนายว่าจะได้กษัตริย์กรุงอโยธยาเป็นพระสวามีพระเจ้ากรุงจีนจึงทรงมีพระราชสาส์นมาถวายพระเจ้าสายน้ำผึ้ง และพระนางสร้อยดอกหมากก็ได้ราชาภิเษกสมรสเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

เวลาผ่านไปพระเจ้าสายน้ำผึ้งขอกลับพระนคร โดยนั่งสำเภากลับ ระหว่างทางพระนางสร้อยดอกหมากเกิดการเข้าใจผิดในคำสัพยอกของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

เพียงเพราะพระเจ้าสายน้ำผึ้งทรงรีบเสร็จไปเตรียมตำหนักซ้ายขวาเพื่อต้อนรับพระนางสร้อยดอกหมาก จึงไม่ได้เสด็จมารับพระนางสร้อยดอกหมากลงจากสำเภาด้วยพระองค์เอง

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

พระนางสร้อยดอกหมากจึงกล่าวว่า“มาด้วยพระองค์โดยยาก เมื่อมาถึงพระราชวังแล้วเป็นไฉนพระองค์จึงไม่มารับ ถ้าพระองค์ไม่เสด็จมารับ ก็จะไม่ไป”

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

พระเจ้าสายน้ำผึ้งก็เสด็จมารับด้วยพระองค์เอง เมื่อเสด็จขึ้นไปบนเรือสำเภา พระนางสร้อยดอกหมากจึงตัดพ้อต่อว่ามากมาย พระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงทรงสัพยอกอีกว่า “เมื่อไม่อยากขึ้นก็จงอยู่ที่นี่เถิด”

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

พระนางสร้อยดอกหมากเมื่อได้ฟังก็เสียพระทัยจึงกลั้นพระหฤทัยจนถึงแก่ทิวงคต ณ บนสำเภาเรือพระที่นั่ง ที่ท่าปากน้ำแม่เบี้ย (บริเวณหน้าวัดพนัญเชิงในปัจจุบัน)

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

พระเจ้าสายน้ำผึ้งทรงโศกเศร้ายิ่งนัก จึงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระศพมาพระราชทานเพลิงที่แหลมบางกะจะ และสถาปนาบริเวณนั้นเป็นพระอาราม นามว่า “วัดพระเจ้าพระนางเชิง” หรือ “พแนงเชิง” ซึ่งแปลว่า “พระนางผู้มีแง่งอน”

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

พร้อมทั้งสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของพระองค์โดยใช้ชื่อว่า ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

ศาลแห่งนี้ยังถือเป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างไทย-จีนมาช้านานตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยา จนปัจจุบัน และยังคงมีการจัดงานสืบสานประเพณีจีนจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะ

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

คนที่นี่ยังเชื่อกันว่าหากใครต้องการขอพรเรื่องความรักก็มักจะมาสักการะเพื่อขอพรจากศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากแห่งนี้ เพื่อให้ครองรักกันยืนยาว และสมปรารถนาดังใจหวัง

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

ภายในศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเป็นงานไม้แกะสลักเป็นลวดลายมังกรและเทพเจ้าในความเชื่อของคนจีน

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

งานแกะสลักและลงสีสวยแปลกตามากๆ ซึ่งตัวโครงสร้างของศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนสมัยอยุธยา

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

ด้านในยังมีเทพเจ้าของจีนมากมาย ซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้จักนัก เอาเป็นว่าหากใครผ่านมาทางนี้ก็ลองมาไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกันดูนะคะ

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

สรุป

ปัจจุบันความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ก็ยังคงอยู่ เพราะเมื่อมาบนบานขออะไร ไม่ว่าจะขอให้ประสบความสำเร็จ ขอให้มีลูก หรือขอให้พบความรักที่ดีก็มักจะได้ตามนั้น จนมีผู้นำของมาแก้บนเป็นจำนวนมาก โดยส่วนมากจะบนด้วยสร้อยไข่มุก เครื่องสำอาง สิงโตเชิด และขอขอบคุณนางแบบทั้งสองคนไว้ ณ ที่นี่ด้วยนะคะ

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

ที่อยู่ตำบลหอรัตนไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 ไทย
เวลาทำการ 07:00 – 17:00 น.