เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก และของถวาย ไหว้ขอพรเรื่องงาน เรื่องความรัก เรื่องสุขภาพ ที่ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์อยุธยา

เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ที่ผู้คนต่างพากันนำของถวายไปกราบไหว้ เพราะสมหวังดังคำขอ แต่เพื่อนๆ รู้ไหมว่าที่ศาลเจ้าแห่งนี้มี ตำนานรักเรื่อง “เจ้าชายสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมาก” ที่เป็นตำนานแห่งการสร้างวัดพนัญเชิงวรวิหาร ก่อนที่จะทำให้มีความเชื่อกันว่า เจ้าแม่สร้อยดอกหมากสามารถดลบันดาลให้ผู้ที่กราบไหว้ได้สมปรารถนาดังที่ขอไว้ได้ทุกเรื่องทุกประการ

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดริมแม่น้ำสองสายที่มาบรรจบกันอยู่ที่หน้าวัดพนัญเชิง (น้ำป่าสักกับเจ้าพระยา)ภายในยังเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมด้วย เพราะความศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผู้ที่มาขอพร ซึ่งของที่มักจะนำมาถวายเมื่อคำขอเป็นดังใจหวัง มักจะนำ ผลไม้ ดอกไม้ น้ำดื่ม ผ้าแพร สร้อยไข่มุก

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

มาฟังประวัติพร้อมกับภาพบรรยากาศกันค่ะ
เริ่มด้วยพระเจ้ากรุงจีนทรงมีบุตรบุญธรรมจากจั่นหมากชื่อว่า สร้อยดอกหมาก เมื่อครั้นพระนางจำเริญวัยเป็นสาวแรกรุ่นที่มีรูปลักษณ์อันงดงาม พระเจ้ากรุงจีนจึงทรงพระราชสาส์นถึงพระเจ้าสายน้ำผึ้งเพื่อมอบพระนางสร้อยดอกหมากให้พระเจ้าสายน้ำฝึ้ง หลังจากนั้นพระนางสร้อยดอกหมากจึงได้ราชาภิเษกสมรสเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

เวลาผ่านไปพระเจ้าสายน้ำผึ้งขอกลับพระนคร โดยนั่งสำเภา ระหว่างทางพระนางสร้อยดอกหมากเกิดการเข้าใจผิดในคำสัพยอกของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

เพียงเพราะพระเจ้าสายน้ำผึ้งทรงรีบเสร็จไปเตรียมตำหนักซ้ายขวาเพื่อต้อนรับพระนางสร้อยดอกหมาก จึงไม่ได้เสด็จมารับพระนางสร้อยดอกหมากลงจากสำเภาด้วยพระองค์เอง

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

พระนางสร้อยดอกหมากจึงกล่าวว่า“มาด้วยพระองค์โดยยาก เมื่อมาถึงพระราชวังแล้วเป็นไฉนพระองค์จึงไม่มารับ ถ้าพระองค์ไม่เสด็จมารับ ก็จะไม่ไป”

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

พระเจ้าสายน้ำผึ้งก็เสด็จมารับด้วยพระองค์เอง เมื่อเสด็จขึ้นไปบนเรือสำเภา พระนางสร้อยดอกหมากจึงตัดพ้อต่อว่ามากมาย พระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงทรงสัพยอกอีกว่า “เมื่อไม่อยากขึ้นก็จงอยู่ที่นี่เถิด”

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

พระนางสร้อยดอกหมากเมื่อได้ฟังก็เสียพระทัยจึงกลั้นพระหฤทัยจนถึงแก่ทิวงคต ณ บนสำเภาเรือพระที่นั่ง ที่ท่าปากน้ำแม่เบี้ย (บริเวณหน้าวัดพนัญเชิงในปัจจุบัน)

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

พระเจ้าสายน้ำผึ้งทรงโศกเศร้ายิ่งนัก จึงโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระศพมาพระราชทานเพลิงที่แหลมบางกะจะและสถาปนาบริเวณนั้นเป็นพระอาราม นามว่า “วัดพระเจ้าพระนางเชิง” หรือ “พแนงเชิง” ซึ่งแปลว่า “พระนางผู้มีแง่งอน”

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

พร้อมทั้งสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของพระองค์โดยใช้ชื่อว่า ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

ศาลแห่งนี้ยังถือเป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างไทย-จีนมาช้านานตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยา จนปัจจุบันและยังคงมีการจัดงานสืบสานประเพณีจีนจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะ

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

คนที่นี่ยังเชื่อกันว่าหากใครต้องการขอพรเรื่องความรักก็มักจะมาสักการะเพื่อขอพรจากศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากแห่งนี้ เพื่อให้ครองรักกันยืนยาว และสมปรารถนาดังใจหวัง

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

ภายในศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเป็นงานไม้แกะสลักเป็นลวดลายมังกรและเทพเจ้าในความเชื่อของคนจีน

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

งานแกะสลักและลงสีสวยแปลกตา ซึ่งตัวโครงสร้างของศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนสมัยอยุธยา

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

ด้านในยังมีเทพเจ้าของจีนมากมาย ซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้จักนัก เอาเป็นว่าหากใครผ่านมาทางนี้ก็ลองมาไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกันดูนะคะ

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Credit:Chill Chill Trip

สรุป

ปัจจุบันความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่สร้อยดอกหมากก็ยังคงอยู่ เพราะเมื่อมาบนบานขออะไร ไม่ว่าจะขอให้ประสบความสำเร็จ ขอให้มีลูก หรือขอให้พบความรักที่ดีก็มักจะได้ตามนั้น จนมีผู้นำของมาแก้บนเป็นจำนวนมาก โดยส่วนมากจะบนด้วยสร้อยไข่มุก เครื่องสำอาง สิงโตเชิด หากเพื่อนๆ มีโอกาสไปอยุธยาลองแวะไปกราบไหว้ขอพรกันดูนะคะ (ขอขอบคุณนางแบบทั้งสองคนไว้ ณ ที่นี่ด้วยนะคะ)

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

ที่อยู่ตำบลหอรัตนไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 ไทย
เวลาทำการ 07:00 – 17:00 น.
  1. 1 เฟอเรท (Ferret) วิธีเลี้ยง อาหาร นิสัยของเจ้าเฟอเรทที่มาพร้อมกับความซุกซนอันแสนน่ารัก
  2. 2 คลองหลวงคาเฟ่ ปทุมธานี ความสุขเล็กๆ กับอาหารรสดี นั่งทานข้าวในซุ้มไม้ไผ่ พร้อมชมเหล่าปลาคาร์ปว่ายน้ำไปมา
  3. 3 ปลาหมาน้ำ หมาน้ำ หรือเจ้าปลาตีนเม็กซิโก – ซาลาแมนเดอร์ มาทำความรู้จักสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกันเถอะ
  4. 4 กระรอกบิน ชูก้า ไกลเดอร์ (Sugar glider) มารู้จักนิสัย ราคา การเลี้ยงดู อาหาร ตากลมแบ๊วแสนน่ารักแต่นิยมการผาดโผน
  5. 5 ล่องเรือเที่ยววัดปากน้ำภาษีเจริญ ชมวิถีชีวิตริมฝั่งคลองท่าต้นสายของเรือคลองภาษีเจริญ แม่น้ำสายสำคัญของกรุงเทพมหานคร