เที่ยวปีนัง ประเทศมาเลเซีย ไปไหว้พระวัดเก็กลกซี สถาปัตยกรรมผสม ไทย จีน และ พม่า

วัดแห่งสรวงสวรรค์ หนึ่งในสถานที่เที่ยวชมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงปีนัง เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสถาปัตยกรรมแบบผสม ทั้ง ไทย จีน และ พม่า สวยงามทุกมุม จุดรวมแห่งความศรัทธาจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก

วัดเก็กลกซี

วัดแห่งนี้ เริ่มก่อสร้างใน ปีค.ศ.1890 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1905 ตามแนวคิดของ “หลวงพ่อเปียว เลี่ยน” พระจีนจากมณฑลฟูเจี้ยน และเป็นเจ้าอาวาสวัดเจ้าแม่กวนอิมในเมืองจอร์จทาวน์ โดยมีนักธุรกิจใหญ่ชาวจีนในปีนังอย่างน้อย 5 คนร่วมบริจาคทุนการก่อสร้างบนเนื้อที่ประมาณ 75 ไร่ ถือเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

ภายในหอสวดมนต์นี้จะมีที่นั่งสำหรับผู้ที่ต้องการสวดมนต์ และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 3 องค์ใหญ่ องค์ซ้ายมือสุดจะเป็น พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นเลิศในทางจริยาและมหาปณิธาน ด้วยทรง มุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ องค์ตรงกลางเป็น พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือ เจ้าแม่กวนอิม ส่วนองค์ด้านขวามือสุดเป็น พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์แห่งปัญญา นับถือมากในทั้งฝ่ายมหายานและวัชรยาน

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

รอบหอสวดมนต์ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมตั้งติดตามผนังด้วย เก็กลกซี มีความหมายว่า วัดสุขาวดี ในหลายๆภาษาก็มีความหมายแตกต่างออกไปนิดหน่อย แต่ทั้งหมดหมายถึง ดินแดนแห่งความสุขราวสวรรค์ ที่นี่ถือเป็นศูนย์กลางแห่งการแสวงบุญของผู้ศรัทธาชาวพุทธ จากฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

ภายในวัด มีที่นั่งสวดมนต์ และก็มีจุดให้ไหว้บูชา เช่น เทียนในขวดโหล จุดธูป จุดเทียน บริจาคกระเบื้อง และอื่นๆ ในการนมัสการขอพรของที่นี่ มีจุดเด่นคือการใช้ริบบิ้นขอพร โดยแต่ละสีของริบบิ้นจะให้พรที่แตกต่างกันออกไป ราคาริบบิ้นอันละ 1 ริงกิต

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

ความสวยงามของวัดเก็กลกซี เป็นที่เลื่องลือมาก และที่วัดแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากด้วย ก็เป็นเพราะนักบวชลัทธิเต๋าและพระสงฆ์ศึกษาธรรมกันอยู่ที่นี่

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

วัดแห่งนี้นอกจากจะมีสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและ จิตรกรรมที่สวยงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจีน

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

ทางเดินไปยังชั้นบนของวัด เราอาจจะเจอขอทานนั่งทิ้งระยะห่างกันเป็นช่วงๆ อยู่บ้าง

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

เมื่อสุดทางเดินไปทางซ้าย ด้านบนของวัด มีดอกไม้และพืชจำนวนมากปลูกที่นี่ซึ่งทำให้คุณรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติ

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

กำแพงพระพุทธรูป – เป็นกำแพงในแบบจีน บนผนังด้านซ้ายและขวาของสวนมีแถวของพระพุทธรูปที่จัดเรียงอย่างเรียบร้อย

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

ภายในนี้ยังมีพระพุทธรูป นั่งประดิษฐานอยู่เช่นกัน เป็นจุดที่เราสามารถขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกันต่อ ที่ด้านบนยังมีของที่ระลึกจำหน่ายหลายจุด

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

ทำบุญกันต่อได้ด้วยการจุดเทียนบนเทียนดอกบัวสีชมพูสด พร้อมเขียนชื่อตัวเองลงไปแล้วอธิษฐานขอให้สุขภาพแข็งแรง หายเจ็บไข้ และชีวิตราบรื่น ปลอดภัยจากเหตุร้ายต่าง ๆ

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

มุมนี้ เราสามารถชมวิวเมืองจอร์จทาวน์ได้ เนื่องจากวัดตั้งอยู่ที่อีร์อิตัม ซึ่งเป็นเนินเขาสูง ทำให้เวลามองลงมา เห็นวิวเมืองได้ไกลสุดลูกหูลูกตา

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

เจดีย์สมเด็จพระรามหก (เจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์) สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1930 เจดีย์ดังกล่าวตกแต่งด้วยพระพุทธรูปสำริดและพระพุทธรูปศิลาขาวทั้งหมด 10,000 องค์ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสามัคคีระหว่างนิกายมหายานและหินยาน ลักษณะตัวเจดีย์ มีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน และ พม่า เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว คือ ใช้ฐานแบบตามรูปแบบศิลปะจีน ตรงกลางสร้างแบบไทย และส่วนบนที่เป็นยอดเป็นศิลปะแบบพม่า ภายในมี 7 ชั้น

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

เจดีย์ 7 ชั้นนี้ถูกเรียกว่า “เจดีย์พระราม 6” เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานเงินทุนตั้งต้นในการก่อสร้าง นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ยังได้พระราชทานพระพุทธรูปองค์ใหญ่แก่วัดแห่งนี้อีกด้วย

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

ในการขึ้นไปชมเจ้าแม่กวนอิมนั้น สามารถเดินขึ้นบันได หรือขึ้น sky lift ได้ ใช้บริการ sky lift ที่ชมเจดีย์ เสียค่าบริการ 2 ริงกิต รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่หล่อด้วยสำริด สูง 30.2 เมตรประดิษฐานอยู่บนยอดเขา หันหน้าเข้าเมืองจอร์จทาวน์ เพื่อปกป้องรักษาเมืองให้สงบสุข มีศาลา 8 เหลี่ยม 16 เสา หลังคา 3 ชั้น ครอบองค์เจ้าแม่กวนอิมไว้

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

แนะนำว่าควรให้เวลาการเที่ยวชมที่วัดเพื่อเดินชมความงามของสถาปัตยกรรม ขอพร ไหว้พระ ถ่ายภาพและชมวิวประมาณ 2 ชั่วโมง

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

ส่วนขากลับหากต้องการความสะดวกยิ่งขึ้น สามารถใช้แอพในมือถือเรียกรถ Grab taxi มารับที่วัดได้เลย ก็ง่ายดีเหมือนกัน

Kek Lok Si Temple

Credit:Chill Chill Trip

วัดเก็กลกซี (Kek Lok Si Temple) 

ที่อยู่Kek Lok Si Temple ,11500 Ayer Itam, Penang MALAYSIA
ค่าเข้าค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียค่าเข้าชม ยกเว้นในกรณีที่คุณต้องการเข้าไปในเจดีย์และใช้ Sky Lift ซึ่งต้องจ่ายค่าเข้าชม 2 ริงกิต
เวลาทำการ 7.00-17.00 น.
Websiteวัดเก็กลกซี (Kek Lok Si Temple) 
การเดินทางจาก Bus Terminal Komtar จุดขึ้นรถประจำทาง Lane 2 สาย 204 สายเดียวกับ Penang Hill แต่ถึงก่อน
หรือนั่งสาย 203 (วิ่งอ้อม) ลงป้ายบริเวณ AIR ITAM MARKET สุดสาย (เมื่อมองเห็นวัดก็เตรียมตัวลงได้เลย) ราคาค่าโดยสาร 2 RM. (ถ้านั่งรถประจำทางต้องเตรียมเงินให้พอดี เพราะทางรถไม่มีเงินถอนนะคะ)
หรือใช้บริการ Grab taxi
  1. 1 กระรอกบิน ชูก้า ไกลเดอร์ (Sugar glider) มารู้จักนิสัย ราคา การเลี้ยงดู อาหาร ตากลมแบ๊วแสนน่ารักแต่นิยมการผาดโผน
  2. 2 วัดเขาทำเทียม สุพรรณบุรี เที่ยวชมพระพุทธรูปหินแกะสลักที่หน้าผา อู่ทอง สุพรรณบุรี ใกล้กรุงเทพ ไปเช้าเย็นกลับได้
  3. 3 ปลาหมาน้ำ หมาน้ำ หรือเจ้าปลาตีนเม็กซิโก – ซาลาแมนเดอร์ มาทำความรู้จักสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกันเถอะ
  4. 4 เฟอเรท (Ferret) วิธีเลี้ยง อาหาร นิสัยของเจ้าเฟอเรทที่มาพร้อมกับความซุกซนอันแสนน่ารัก
  5. 5 วัดแขกสีลม (วัดพระศรีมหาอุมาเทวี) ย่านสีลม กรุงเทพ ไหว้สักการะและขอพรเสริมดวงให้กับตนเอง