1. 1 ปลาหมาน้ำ หมาน้ำ หรือเจ้าปลาตีนเม็กซิโก – ซาลาแมนเดอร์ มาทำความรู้จักสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกันเถอะ
  2. 2 Shokupan ขนมปังญี่ปุ่น Nowhere ร้านขนมชื่อดังของไอสึ (Aizu) จังหวัดฟุกุชิมะ (Fukushima)
  3. 3 เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก และของถวาย ไหว้ขอพรเรื่องงาน เรื่องความรัก เรื่องสุขภาพ ที่ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์อยุธยา
  4. 4 ปลาปอด lungfish วิธีการเลี้ยง อาหาร นิสัยของปลาปอดแอฟริกา (Protopteridae)
  5. 5 นกอีมู (Emu) เจ้านกขนสวยหัวฟู นกประจำถิ่นของออสเตรเลียซึ่งเป็นนกพื้นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด